Olof Palme

 

När det kommer till svenska politiker är detta ett ämne som inte går att diskutera utan att nämna Olof Palme. Han var nämligen partiledare för Socialdemokraterna mellan åren 1969 och 1986. Under dessa åren var han premiärminister två gånger, vilka visar på hur pass populär han var inom partiet och Sverige.

Olof Palmes väg till partiledare

Olof föddes i en överklassfamilj i Stockholm. Hans släkt hade starka relationer till familjer som Wallenberg och Von Sydow i Stockholm. Detta gjorde att Olof hade mycket pengar och fick en bra uppväxt. Under de första åren gick Olof inte i skolan, utan han blev hemskolad av privata lärare. När han fyllde 17 år genomförde han sin militärtjänstgöring på Svea reglementet och blev kapten. Därefter började han studera på Stockholms universitet och genomförde också ett läsår på Kenyon College i USA. Under tiden i USA blev han väldigt intresserade av debatter på skolnivå, något som följde med honom i resten av livet. När han återvände till Sverige började blev han medlem i Socialdemokraterna och började involvera sig i studentdebatter. Detta gjorde att han kom i kontakt andra viktiga socialdemokrater som i sin tur hjälpte honom till makten. Han fick en synnerligen god relation med Tage Erlander, som rekommenderade honom starkt.

Vad är Olof känd för?

Förutom att ha mördats är Olof känd för att ha varit mycket vältalig. Han är också en av de få politiker som höll sig neutral under kalla kriget. Bland annat besökte han kommunistiska Kuba och uttryckte sitt stöd för Sydvietnam under USA:s invasion.