Sverigedemokraterna

Ett annat politiskt parti som har ett turbulent förflutet i Sverige är Sverigedemokraterna. Detta då många av partiets tidiga representanter har blivit kända för att göra rasistiska utlåtanden om människor som inte är födda i Sverige. Många minns exempelvis järnrörsincidenten då sverigedemokratiska riksdagsledamöter springer runt med järnrör i centrala Stockholm efter en festnatt.

Sverigedemokraternas politik

Inom de olika politiska frågorna kan Sverigedemokraterna anses vara ett populistiskt högerparti. Enligt dem själva är partiet socialkonservativt och nationalistiskt, vilket innebär att de värnar om Sverige och svensk kultur. Detta är något som också syns i politiken varpå partiet sedan många år tillbaka har önskat att minska invandringen till Sverige. De senaste åren har partier som Moderaterna och Kristdemokraterna närmat sig Sverigedemokraterna, vilket innebär att invandringsfrågan till viss del har lyfts på grund av partiets snabba framväxt de senaste två valen.

Många incidenter

Sverigedemokraterna leds av Jimmie Åkesson som har varit partiledare sedan 2005. Genom åren har han försökt ta itu med politiker som uttryckligen har varit rasistiska. Generellt sett har det handlat om många lokalpolitiker, men det har också funnits flera riksdagsledamöter som sagt rasistiska saker. Detta är ett långtgående problem och beror troligtvis på Sverigedemokraternas rötter.