Vänsterpartiet

 

När det kommer till politiska partier i Sverige finns det många att välja på inför riksdagsvalet. Ett av de allra äldsta partierna är Vänsterpartiet, vilket har varit aktivt ända sedan år 1971.

Turbulent historia

Partiet som idag kallas för Vänsterpartiet har genom åren haft väldigt många olika namn. Det skapades för första gången år 1917 då det kallades Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Därefter ändrade partiet namn till Sveriges Kommunistiska Parti och Vänsterpartiet Kommunisterna, vilket är namn som partiet nu försöker distansera sig från. Generellt sett har partiet haft en tydlig koppling till arbetarrörelsen, men det finns en del mörk historia kring partiet. Bland annat var det allmänt känt under 1920-talet att partiet styrdes helt av det sovjetiska kommunistpartiet. Därefter var partiet nära knutet till Sovjetunionen ända in på 1960-talet, varpå partihögkvarteret till och med köptes med hjälp av sovjetiska pengar.

Vänsterpartiet idag

Vänsterpartiet har försökt tagit itu med det förflutna för att se till att partiet inte längre har några extrema representanter. Partiet kan dock anses vara ett av de mer extrema partierna i den svenska riksdagen. Detta då partiet är längst ut åt vänster på den så kallade höger-vänster skalan.