Staten och handelskammare

En handelskammare betecknas som en näringslivsorganisation med mål att främja handel. Organisationen Sveriges Handelskamrar består av elva handelskamrar på regional nivå. I Sverige finns också 30 utländska handelskamrar.

Handelskammare arbetar med olika dokument som försäljningsavtal, kontrakt, räkningar och prislistor. För den som vill göra affärer i andra länder behöver alla dokument förberedas på ett särskilt sätt. Hos Legalisering.se kan du få hjälp med legaliseiring handelskammaren för olika dokument, med stöd för översättning, legalisering och apostille.

Förhållande till staten

Regeringens proposition från 1989 definierar handelskamrarna som regionalt verksamma sammanslutningar inom näringslivet, med en branschöverskridande funktion. De fungerar som en länk mellan staten och näringslivet. Ungefär 10 000 företag är medlemmar i en handelskammare.

Stockholms handelskammare

Bland de näringspolitiska områden där Stockholms handelskammare är aktiv finns bostadsmarknaden, den gröna omställningen och infrastrukturen. För att motverka bostadsbrist krävs samverkan mellan näringsliv, kommun och stat. Bostadsfrågorna behöver ständigt prioriteras av de ansvariga politikerna och Stockholms handelskammare arbetar kontinuerligt för detta.

Näringslivet utgör ett draglok för att skapa en hållbar huvudstadsregion. Här behöver politiska knutar lösas så att utvecklingen på området går framåt. För att regionen ska kunna växa behöver det finnas en stabil infrastruktur på plats, och handelskammaren driver även frågor för att skapa ett bättre resande i regionen.