Utbildning i KBT

Att ta en kurs till kognitiv beteendeterapeut kan vara en av de mest stimulerande och givande kompletteringarna man gör om man redan är inom området. Just nu ordnas det utbildningar på Kolmården, i ledning av Val-Bo Utbildning.

Utbildningarna är uppdelade i först en orienterings urs, och sedan steg 1 och 2 om man vill fördjupa sina studier. Orienteringskursen hos Val-Bo, www.val-boutbildning.se/kbt-kognitiv-beteendeterapi/, löper från måndag till fredag och omfattar allt ifrån grupparbeten, video presentationer, undervisning till självstudier. Totalt sett tar kursen runt 50 timmar.

Vad som menas med KBT
Med kognitiv beteendeterapi menas att lägga fokus på, och förändra, relationen mellan individen och dess omgivning. Tanken är att ändrar man synen på sin tillvaro, och sig själv, påverkas det egna själsliga välmåendet. Det här sortens terapi kan göras både individuellt och i grupp. Just den här orienteringskursen fokuserar på att skapa insikt hos deltagarna att förstå olika modeller och terapeutiska tekniker, speciellt kring tillstånd av depression, psykoser, ångesttillstånd och personlighetsstörningar. Man lär sig också skillnaden mellan KBT och andra tekniker. Viss del görs också så man förstår KBT:ns historia.

Grundcertifiering
Efter att ha avslutat orienteringskursen och man har fått sin certifiering är man berättigad att söka vidare till nästa steg, eller någon annan terapeutisk utbildningen där denna grundkurs ska ha genomförts. Många tar den här kursen, som grund för olika andra metodiker de sedan kan kombinera efter behov. Önskar man arbeta med rådgivning inom nykterhet och återhämtning är en KBT-kurs en bra grund. Som brukligt är arbetar man också med sig själv och gör ett antal inlämningsuppgifter.

Hela utbildningen leds av en legitimerad psykoterapeut och för den som kommer långt ifrån kan man boka sitt boende hos Kolmården.