Patentansökan

Att inneha patent på någonting innebär att du har en form av skydd och en ensamrätt på din uppfinning eller din tekniska lösning på ett problem. Då är det bara du som har rätt att utöva uppfinningen. Det är väldigt viktigt att ansöka om patent så att ingen annan kan ta åt sig äran eller tjäna pengar på det som du har uppfunnit.

Få hjälp med bedömning av patentmöjlighet
Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att kunna få patent på sin uppfinning. Till exempel måste uppfinningen vara ny samt väsentligt skilja sig ifrån tidigare kända uppfinningar. Genom att kontakta en patentbyrå kan du få hjälp med en bedömning av huruvida din uppfinning har en möjlighet att få patent eller inte. Du kan även få hjälp vid vissa tvister rörande patent då byrån kan företräda dig.

Skicka in en patentansökan
Att ha patent på sin uppfinning är alltså viktigt av väldigt många anledningar. Ingen vill ju att någon annan skall missbruka eller tjäna pengar på din uppfinning. Här får du mycket hjälp genom att bara skicka in en patentansökan både med tvister som uppstår både när det gäller patent eller en bedömning av om din uppfinning kan få ett patentskydd eller inte.